Persoonlijke gegevens

Contact gegevens

Motivatie

Voeg hieronder uw CV toe

Privacy statement
Privacy statement sollicitanten
 1. PortPeople
PortPeople is een uitzend- en detacheringsbureau wat gespecialiseerd is in het werven en selecteren, detacheren en uitzenden van ervaren en/of talentvol personeel gericht op de logistieke, industriŽle, secretariŽle, administratieve, financiŽle, boekhoudkundige, customer service, operationele functies en technische functies.
PortPeople is de handelsnaam van de vennootschappen M.P.S. Personnel Services B.V, Uitzendbureau VPR B.V. en VPR Detachering B.V.  PortPeople is statutair gevestigd aan de Marrewijklaan 5, 3201 BH te Spijkenisse,  en de genoemde vennootschappen zijn verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming, hierna te noemen AVG.
 1. Wanneer verzamelen wij uw gegevens?
PortPeople bewaart uw gegevens zodra deze door u ingevuld worden op onze website, u een sollicitatie verricht middels ons sollicitatieformulier of per e-mail, uw CV op een van onze vestigingen afgeeft of u op enige andere wijze bij ons inschrijft om gebruik te maken van onze dienstverlening.
Tevens kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze geplaatst heeft op publieke domeinen welke gerelateerd zijn aan onze dienstverlening, hierbij valt te denken aan online vacaturebanken.
In dat geval zullen wij u om toestemming vragen om uw gegevens op te mogen slaan.
 1. Waarom slaan wij uw gegevens op?
Wij slaan uw gegevens op om onze HR-dienstverlening zo optimaal mogelijk u aan te bieden. Inhoudelijk houdt dit in dat wij uw gegevens bewaren om de volgende redenen:
 • U te kunnen voorzien van passende aanbiedingen omtrent interessante vacatures;
 • Met u te communiceren over de sollicitatieprocedure;
 • Een bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te continueren;
 • Reactie te kunnen geven op vragen, tips of verzoeken die wij van u ontvangen; en
 • Om aan de verplichtingen van de loonadministratie te voldoen.
 
 1. Welke gegevens van u slaan wij op?
Wij verzamelen gegevens welke noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, een deel hiervan is verplicht en zonder deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening helaas niet aanbieden.
Naar aanleiding van uw inschrijving of sollicitatie slaan wij de volgende gegevens op:
 • NAW gegevens, e-mailadres en eventuele aanvullende contactgegevens;
 • Leeftijd en geslacht (o.a. voor correcte identificatie en communicatie vanuit ons systeem);
 • Elementen uit uw CV, de door u verstrekte informatie omtrent opleidingen, werkervaringen, soort rijbewijs en competenties;
 • Informatie omtrent uw beschikbaarheid;
 • Overige informatie welke kan bijdragen aan het juist beoordeling van geschiktheid van u als kandidaat (bijvoorbeeld getuigschriften); en
 • Video(introductie) en/ of pasfoto, indien u deze aanlevert op geheel vrijwillige basis.
 1. Bewaartermijnen
Uw gegevens met betrekking tot het bemiddelingsproces bewaren wij tot twee jaar na uw inschrijving, mits u tussentijds niet werkzaam bent geweest voor PortPeople.
Indien u wel werkzaam geweest bent dan bewaren wij uw bemiddelingsgegevens tot twee jaar na het einde van uw dienstverband.
Mochten wij na het verstrijken van deze tweejaarstermijn nog mogelijkheden zien voor u, dan kan het zijn dat wij u om toestemming vragen om uw gegevens langer te bewaren.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden conform wettelijke en/of fiscale bepalingen indien u bij ons werkzaam bent geweest.
 1. Doorgifte aan derden
Indien noodzakelijk kunnen wij uw gegevens delen met externe partijen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals doorgifte aan de Belastingdienst, het UWV, de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de arbodienst.
Tevens kunnen uw gegevens gedeeld worden naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
Daarnaast delen wij uw gegevens met onze opdrachtgevers om het bemiddelingsproces uit te kunnen voeren. Bij onze dienstverlening maken wij ook gebruik van andere partijen, bijvoorbeeld een ICT-dienstverlener. Zij verwerken dan gegevens voor ons. Wij blijven verantwoordelijk voor uw gegevens.
 1. Welke rechten heeft u?
U heeft als betrokkene de volgende rechten:
 • U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
 • Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u meent dat wij inbreuk maken op de verwerking van uw persoonsgegevens.
Ondanks bovenstaande rechten zijn wij te allen tijde verplicht om te voldoen aan de fiscale en wettelijke verplichtingen qua bewaartermijnen en/of kunnen wij een gerechtvaardigd belang hebben, waarvoor wij uw persoonsgegevens bewaren.
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact op nemen met Koen Somers, via koen.somers@portpeople.nl of telefonisch via 0181-699521.
 
Ik heb de voorwaarden gelezen